Autor:
Canva

Otsime meeskonda tehnoloogilise innovatsiooni spetsialisti

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ootab oma meeskonnaga liituma tehnoloogilise innovatsiooni spetsialisti, kelle töö eesmärgiks on luua Pärnumaa innovatsioonikeskus KOBAR rakendusuuringutega uut erialateadmist ning luua tingimused tehnoloogilisteks uuenduseks piirkondlikes kestliku arengu eesmärkides.  Töö asukohaks hakkab olema Pärnu kolledž (Ringi 35, Pärnu).

Tööülesanded

TÜ Pärnu kolledži ressursimajanduse uurimisrühma tehnoloogilise innovatsiooni spetsialisti ülesandeks on uute tehnoloogiate hindamine, arendamine ja juurutamine kestlikkuse suunal innovatsioonisüsteemi raames. Ringmajanduse, biomajanduse, energiamajanduse jt valdkondlike tehnoloogiliste uuringute läbiviimine, nende tutvustamine, jätku-uuringute taotlemine ning teiste KOBAR projektiülesannete täitmine seoses ürituste, koolituste, erialasuhtluse, sidusarengute ja aruandlusega.

Ringmajanduse, biomajanduse, energiamajanduse projektide tehnoloogilise hindamise ja arendamise raames tuleb:

 • välja töötada uurimis-, analüüsi-, seire- ja hindamismetoodikaid;
 • viia läbi andmeotsinguid, töötlust, analüüsi;
 • teha üldistusi ja järeldusi ning vormistada, esitleda ja levitada uuringu tulemusi;
 • panustada innovatsiooniprotsessi ja arendustöösse ning nõustada projektipartnereid ja sidusrühmi;
 • viia läbi tehnoloogilise innovatsiooni suunal arutelusid, osaleda seminaridel;
 • koostada projektidokumente ja -aruandeid ning jätkutaotlusi.

Nõutav kvalifikatsioon

Kõrgharidus loodusteadustes


Erialane kogemus

 • Oskused ja vilumus tehnoloogiate analüüsiks, hindamiseks ja arendamiseks.
 • Oskused tööks andmeallikatega, andmehankeks ja -analüüsiks, sh hea tabelarvutusprogrammide (Excel) kasutamise oskus.
 • Süsteemsus, analüütiline mõtlemine ja hea planeerimisoskus.
 • Teadmised ja oskused innovatsiooniprotsessidest.
 • Lähtumine uurimis-teaduseetika tavadest ja normidest, avatud suhtlus.

Keeleoskus

Eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel


Isikuomadused

 • Oled asjaajamises täpne
 • Oled kohusetundlik
 • Oled hea suhtleja

Miks meiega liituda?

 • Paindlik tööaeg ja kaugtöö võimalus.
 • Mitmesugused ühisüritused.
 • Toetame tervislike eluviiside edendamist.
 • Väga lai koolituste valik.
 • Põhipuhkus 35 kalendripäeva.
 • Haigushüvitis 2.-8. päeva eest 100% ulatuses.

Töökoormus 

0,5


Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

 • Elulookirjeldus
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendav dokument

Tööle asumine niipea kui võimalik. Leping on tähtajaline kuni 31.08.2026.
 

KANDIDEERI SIIN

Parkimiskord

1. maist 2024 muutuvad Pärnu kolledži ümbruses asuvad tänavad tasuliseks parkimisalaks

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Kliima- keskkonnanalüütik

Otsime meeskonda keskkonna- kliimaanalüütikut