<a href="http://www.pc.ut.ee/et/1124723">Pärnu Noorte Teaduskeskus korraldab mitmeid tasuta teaduslaagreid</a>