Skip to main content

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž võtab vastu maailmamuutjaid!

Juba veerandsada aastat on Pärnus järjepidevalt koolitatud maailma parimate ülikoolide 1,2% hulka arvatud Tartu Ülikooli haridusega inimesi ning on siinses regioonis esindatud rahvusülikooli ja rahvusülikoolis siinset regiooni.

Muutumises maailm

Pärnu kolledži kompaktsus on läbi nende aastate võimaldanud meil kohaneda muutuvate oludega kiirelt, viia sisse asjakohaseid muudatusi ja olla oma valdkondades teenäitaja. Just sedalaadi meelsust rakendades on möödunud terve aasta viiruskriisi tingimustes tegutsemist. Oleme hoidnud end kursis oma erialadel toimuvaga, teinud julgeid valikuid ning kohanenud uue muutuva maailmaga.

Just see uus, viirusejärgne ajastu, mida McKinsey analüütikud nimetavad uueks normaalsuseks (The Next Normal), on see, mis meid kolledžis paelub. Me teame, et oleme osa sellest muutumisest ja valmis sütitama ja innustama ka üliõpilasi oma valitud erialal maailma muutma. Aga mida see uus, kriisijärgne maailm endaga siis kaasa toob?

Image

„Aga mida see uus, kriisijärgne maailm endaga siis kaasa toob?".

Uued tuuled turismi- ja hotelliettevõtluses

Aastad ja varasemad kriisid on näidanud, et turism on valdkond, mis taastub ka väga sügavast kriisist võrdlemisi kiiresti. Kuna seekordne kriis on avaldanud tugevat survet eelkõige tööjõule, siis sektori ellujäämiseks on vajalikud strateegilise arendusvõimekusega inimesed, kes suudavad luua ja arendada uusi innovaatilisi teenuseid ning hallata turundus- ning juhtimisprotsesse. Seega sunnib praegune aeg ka turismisektorit suuremale leidlikkusele ning teadlikkusele eri sihtrühmade ootustest, kliendikeskse teenuse väljatöötamise ning digitaalsete lahenduste ja toodete arendamise osas. Turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava täiendades ja ajakohastades oleme me kõiki neid aspekte arvesse võtnud.

Turismi- ja hotelliettevõtluses nii meil kui ka kogu maailmas mängivad selles uues normaalsuses peaosa sotsiaalselt vastutustundlik äritegevus, keskkonna ja kogukonna väärtustamine, turvalisus ja uute tehnoloogiate kasutamine. Sealjuures on tavapärasest suurem rõhk ka inimeste vaimsel tervisel läbi heaolu- ja spaateenuste, mida on Pärnu kolledžis võimalik tudeerida päevaõppe vormis rahvusvahelisel magistriõppekaval „Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine“.

Ettevõtlus ja projektijuhtimine kui universaalne oskus

Ettevõtlike inimeste päralt on maailm. Ka see uus maailm, sest ettevõtete ja projektide juhtimise võimekus on universaalne oskus, mis annab olulise eelise muutuvas maailmas hakkama saamiseks. Tõsi, turismiettevõtjate järel on ka paljud teised ettevõtjad olulisel määral pidanud oma seniseid tõekspidamisi muutma olukorras, kus ellu jäävad üksnes need, kes suudavad uute oludega kohaneda. Näiteks ettevõtted, kes on suutnud oma tooted ja teenused viia veebi. Ehkki e-kaubandus kui selline ei ole kuigi uus nähtus, on selle osakaal määramatult suurem kui kunagi varem ning arvata on, et nii see ka jääb. Ent teisest küljest annab ettevõtluse digitaliseerimine võimaluse laiendada oma haaret ülemaailmseks ka meie kohalikel ettevõtetel.

Ka projektide juhtimine on võrreldes paari aasta taguse ajaga muutunud digitaliseeritumaks, võimaldades kokku hoida raha ja aega. Seetõttu on ka teadlik virtuaalmeeskondade juhtimine muutunud varasemaga võrreldes oluliselt aktuaalsemaks. Eriti, mis puudutab suuri rahvusvahelisi projekte. Läbi teooria ja praktika on Pärnu kolledži üliõpilastel võimalus oma sellealaseid oskusi vilumuseni lihvida.
2022. aastal on Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekavas plaanis sisse viia üritusekorralduse õpe. Ka selles valdkonnas on ellujäämiseks oluline olla paindlik ja leidlik, ning kuna üha enam üritusi alates teatrietendustest kuni festivalideni välja on kolinud veebi, muutuvad üha aktuaalsemaks intellektuaalse omandi kaitse teemad. Tõhusam projektijuhtimispädevus on üks viis, kuidas tõsta nende ettevõtete konkurentsivõimet ning vastupidavust, muuhulgas ka kriisi ajal. Pärnu kolledži ettevõtlus- ja projektijuhtimise õppekava on valmis andma sellesse oma panuse.

Image

Pärnu kolledži magistriõppesse on võimalik avaldusi esitada kuni 30. juunini.

Teenuste disain ja juhtimine kui võti “ellujäämiseks”

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži teenuste disaini ja juhtimise õppekava toetab samuti ettevõtlikku meelt ja paindlikku süsteemsust. Eriti praegusel ajal, mil teenuseid on nii avalikus kui ka erasektoris vaja vastavalt muutuvatele oludele pidevalt ümber disainida ning neid protsesse teadlikult juhtida, mistõttu on ka tung kõnealusele magistriõppekavale olnud ajas üha kasvav.

Rõõm on tõdeda, et just avaliku sektori juhid ja spetsialistid on teadvustanud teenusedisaini metoodika võimalusi avalike teenuste arendamisel ja huvituvad seonduvatest magistriõpingutest. Jääb vaid loota, et see entusiasm õige pea ka eraettevõtluses töötavate juhtide, spetsialistide ja ettevõtjateni jõuab.
Lisaks teenuste loomisele ja arendamisele on teenusedisainist abi ka ettevõtte ärimudeli ümberdisainimisel, kuna ebakindlas maailmas võivad nii mitmedki või lausa kõik ärimudeli põhiküsimuste vastused muutuda - kellele, miks ja kuidas me oma teenust osutame. Seega valmistab ka teenuse disaini ja juhtimise eriala oma üliõpilasi, kellest suurema osa moodustavad juba märkimisväärse töö- ja elukogemusega inimesed, ette hakkamasaamiseks muutuvates oludes.

Sotsiaaltöö- ja rehabilitatsiooni korralduse osatähtsuse tõus

Ent kogu ettevõtlikkuse, paindlikkuse ja leidlikkuse taga on siiski inimene ja tema eluline vajadus kuuluda suhetesse, realiseerida oma potentsiaali ning tulla toime oma igapäevaste toimetustega. Käesolev kriis on varasemast veelgi enam toonud esile inimeste ja perede mured ja raskused, mistõttu on just sotsiaaltöötajad need, kelle töö pole iial varem mõjutanud nii paljusid.

Tänu tehnoloogiale töötatakse välja üha uusi lahendusi, kuidas info abivajajast õigel ajal õigesse kohta jõuaks. Tõenäoliselt võtavad robotid enda kanda osa sotsiaaltöötaja koormast. Näiteks on eakamatel inimestel peagi võimalus alustada videokõnesid lähedastega pelgalt häälkäskluste abil. Lisaks kõigele kasvab ka telemeditsiini ja -nõustamisteenus, et vähendada tööjõuvajadust ning suurendada teenuse kättesaadavust.

Kõige selle taustal aga masinad siiski inimlikku kokkupuudet asendada ei suuda. Seega personaalne kontakt jääb ning võib muutuda senisest veelgi olulisemaks. Selleks, et sotsiaaltöötajatel oleks rohkem võimekust tegeleda inimestega, on oluline võtta kasutusele erinevaid digitaalseid lahendusi, mis automatiseeriks asjaajamist ja paberimajandust sotsiaalvaldkonnas.

Uueks normaalsuseks valmistuvatel üliõpilastel on järjest olulisem arendada erisuguseid suhtlemisja kommunikatsioonialaseid oskusi, sh meediaga suhtlemine. Sotsiaaltöö valdkonna juhid peavad oskama juhtida kaugtööd, kujundada ja arendada võrgustikke ning juhendada rühmatöid. Hoolekandeasutuste töötajatel on vaja arendada õpi- ning digioskusi, sh e-õppe lahenduste kasutamist. Läbi digiõppe ja rühmatööde kombineerimise saavad ka Pärnu kolledži sotsiaaltöö- ja rehabilitatsioonikorralduse üliõpilased parima võimaliku ettevalmistuse arendada sotsiaaltööd uues, muutuvas maailmas.

Kompetentsi kohtumispaik

Pärnu kolledži veerandsada tegutsemisaastat on õpetanud meid kohanema ja leidlik olema, oleme edukalt läbinud nii väiksemaid kui ka suuremaid kriise, valmisolek käesolevaks üldiseks ebakindluseks, pidevateks muutusteks ja lahenduste keerukuseks uutmoodi normaalses maailmas on meil olemas. Ja see on mõtteviis, mida süstime nii oma õppijatesse kui ka kogu siinsesse regiooni.

Nimelt hakkab alates 2021. aasta septembrist ühe katuse all Pärnu jõe kaldal tegutsema kolledžit, ettevõtlusinkubaatorit ja Pärnumaa arenduskeskust ühendav mõtteline institutsioon koondnimega KOBAR, mille eesmärk on tõhustada Pärnumaa ettevõtluse arengut, toetada uute ja loovate ning uuendusmeelsete ettevõtete loomist ja vajalike spetsialistide ettevalmistamist.

Ülikool ei ole mitte üksnes õppeasutus, vaid see on koht, kus kohtuvad inimesed ja uued ideed, võimalused ja väljakutsed. Veel enam, Pärnu kolledž on võtnud eesmärgiks olla multiversitas ehk teisisõnu - tuua Pärnu regiooni ka teisi Eesti kõrgkoole oma tarkust ja kogemusi jagama. Ja Pärnu kolledži üliõpilased on raudselt selle kompetentsi kohtumispaiga keskpunktis.

Tule ja muuda maailma koos meiega!


Rakenduskõrgharidus

Õppekava Õppevorm Vastuvõtutingimused
Ettevõtlus ja projektijuhtimine Päevaõpe (E–R)
Sessioonõpe (1 x kuus K–P)
Päevaõppe erialakatse
Sessioonõppe motivatsioonikiri
Disainmõtlemine ja digiturundus UUS! Sessioonõpe (1 x kuus K–P) Motivatsioonikiri
Turismi- ja hotelliettevõtlus Päevaõpe (E–R)
Sessioonõpe (1 x kuus K–P)
Erialakatse
Sotsiaaltöö- ja rehabilitatsioonikorraldus Sessioonõpe (1 x kuus K–P) Motivatsioonikiri
Sisseastumisintervjuu

 


Magistriõpe

Õppekava Õppevorm Vastuvõtutingimused
Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon UUS! Sessioonõpe (1 x kuus K–P) Erialakatse
Teenuste disain ja
juhtimine
Sessioonõpe (1 x kuus K–P) Essee 70%
Eelmise õppeastme keskmine
hinne 30%
Heaolu- ja spaateenuste
disain ja juhtimine
(ingliskeelne õppekava)
Päevaõpe (E–R) Motivatsioonikiri 50%
Sisseastumisintervjuu 50%

 

#kooliõpilasele #sisseastumine
Disainmõtlemine ja digiturundus

Kuidas tõusta turunduses tippu?

Jaga
18.05.2022
#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine #ühiskonnale
Harbour-In meeskonda kuuluvad Markus Tõnutare, Marlen Kokla, Nikki Päärsoo, Krista Zõhtsõk ja Sander Sink.

Pärnu kolledži tiim edenes Ajujahil paadiomanikele praktilise ideega

Jaga
13.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine
Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Õppekavade infotunnid

Jaga
02.05.2022