Autor:
Viktor Tund

Pärnu kolledž korraldab augustis rahvusvahelise teadusürituse "Multiscientia Pernaviensis"

23.-24. augustil toimuv koondüritus „Multiscientia Pernaviensis“ hõlmab kahte eraldiseisvat Pärnumaa ja Pärnu kolledži jaoks olulist teemat. Esimesel päeval käsitletakse foorumi vormis regionaalse kõrgkooli rolli ning teisel päeval toimub kõrgetasemeline rahvusvaheline teaduskonverents sinimajanduse teemal.

Esimese päeva teaduskommunikatsiooni foorumi „Kõrgkooli koht regioonis“ programm koosneb erinevate nii Eesti kui rahvusvaheliste kaasuste tutvustamisest ja nendega seotud aruteludest.

Lisaks Eesti näidetele (TÜ Pärnu kolledž, TÜ Narva kolledž ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia) esindavad käsitletavad kaasused ka Lätit (Vidzeme rakenduskõrgkool), Leedut (Klaipeda ülikool), Soomet (Haaga-Helia rakenduskõrgkool) ja Rootsit (Lundi ülikooli Helsingborgi kampus).

Teise päeva rahvusvaheline teaduskonverents „Sinimajanduse aspektid erinevates ruumilistes mastaapides“ keskendub kolledži uue prioriteetvaldkonna - ressursimajanduse - avamisele sinimajanduse käsitlemise kaudu. 

Peaesinejana teeb avaettekande Prof. Jörn Schmidt, Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) teaduskomitee juht teemal „Ülevaade Euroopa sinimajandusest“.

Järgneb kõrgetasemeline arutelupaneel Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajate osalusel.

 

Järgnevad ettekanded:

  • Antti Roose: Suur pilt kliima mõjust sinimajandusele 
  • Pille Metspalu: Eesti mereala ruumiline planeerimine
  • Jonne Kotta: Sinimajandus Läänemeres: vesiviljelus ja inimtegevuse kumulatiivsed mõjud
  • Henn Ojaveer: Liivi lahe kevadräime produktiivsus ja seda mõjutavad tegurid
  • Heli Einberg: Võõrliikide mõju Läänemere loodushüvedele 
  • Ivo Palu: Tehnilised lahendused ja meri
  • Zita Rasuolė Gasiūnaitė: Klaipeda piirkonna sinistrateegia
  • Kristian Sievers: Külalissadamate teenuste arendamine Botnia lahes
  • Aiga Meri: Läti mereturism
  • Margrit Kärp: Mereturism kui domineeriv sinimajanduse valdkond

Rahvusvaheline teadusüritus „Multiscientia Pernaviensis“

#rahvusvaheline
Rannikuturism

Ringsõidukonverents rannikuturismi radadel

#rahvusvaheline
Keenia külalised

Mount Kenya University esindajad andsid kolledži tudengitele loenguid

#rahvusvaheline
Teaduskonverents „Sinine ressursimajandus ja Pärnumaa“

Rahvusvaheline teaduskonverents "Sinimajanduse aspektid erinevates ruumilistes mastaapides"