Author:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Ühisõppe õpilased alustasid õppetööd

Veebruari alguses alustasid Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppetööd kutsehariduskeskuse ja Pärnu kolledži ühisõppe esimesed õpilased. 

Koostöös loodud õpe annab võimaluse saada kaks kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust - Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutusettevõtte juhtimine ning Pärnu kolledži turismi- ja hotelliettevõtlus. Ühendatud on kahe õppetaseme parimad osad – praktiline õpe kutsehariduskeskusest ja akadeemiline haridus Pärnu kolledžist. 

Õppijateks on turismi-, majutus- või toitlustussektori töökogemusega inimesed, kelle sooviks on oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes värsketele õpilastele turismiteenuste disaini ja juhtimise loengut andis, sõnas, et pärast kahte esimest koolipäeva tundusid õppurid rõõmsameelsed ja innukad.

Kutsehariduskeskuse rühmajuhataja ja kutseõpetaja Endla Kuura sõnustsi tutvusid õppijad esimesel koolipäeval Pärnumaa Kutsehariduskeskuses töökorraldusega ning toimusid esimesed loengud majapidamisosakonna ja toitlustusosakonna töö korraldamisest.

Integreeritud õpe on turismivaldkonnas väga oluline, et tagada üliõpilastele nii praktiline kui ka akadeemiline haridus. 
COVID-19 tõi veelgi enam esile turismivaldkonnas erialalise laiapõhjalise õppe vajaduse. Valdkond peab hakkama saama vähemate töötajatega, kellel tuleb täita erinevaid ülesandeid, seega on töötajate multifunktsionaalsus järjest olulisem. 

TÜ Pärnu kolledži turismiosakonna juhataja Anne Roosipõld
#õppimine
Pärnu Muuseum

Kas Pärnu Muuseumis peaks olema põgenemistuba?

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#koostöö
Projektijuhtimise terminibaas

Projektijuhtimise terminibaasi töötuba