Autor:
Priidu Saart, Visit Pärnu

Vasta küsitlusele "Pärnu kui turismisihtkoha kuvand kohalike elanike silme läbi"

Pärnu kolledž koostöös Pärnu Linnavalitsusega on alustanud ulatuslikku küsitlust, mis keskendub Pärnu kui turismisihtkoha kuvandile kohalike elanike silmis. Küsitlus on avatud kuni 1. detsembrini 2023.

See oluline ettevõtmine annab Pärnu elanikele võimaluse jagada oma mõtteid ja kogemusi seoses turismiga, mõjutades sellega otseselt Pärnu linna turismipoliitikat ja arengusuundi. Küsitlus uurib, kuidas kohalikud elanikud tajuvad turismi mõju nii suvel kui talvel, samuti turismi osa nende enda ja pereliikmete heaolus.

Küsimustiku täitmine on lihtne ja võtab aega umbes 15-20 minutit. Küsitlus on avatud kuni 1. detsembrini 2023, pakkudes piisavalt aega oma seisukohtade jagamiseks. Küsitlus on täielikult anonüümne, tagades kõikide osalejate privaatsuse.

"Küsitluse läbiviimine on meie jaoks hädavajalik, et mõista paremini, kuidas turism mõjutab meie kogukonda," ütles Kandela Õun, Pärnu kolledži statistika õppejõud ja üks küsitluse koostajatest. "Iga vastus aitab meil kujundada tuleviku turismistrateegiat, mis arvestab kõigi kohalike elanike heaoluga. See on võimalus kujundada Pärnut kui turismisihtkohta viisil, mis austab meie kogukonna vajadusi ja soove", lisas ta. 

Uuringu tulemused avaldatake aasta lõpus Pärnu linna kodulehel. 

Vasta küsimustikule

 

 

 

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Foto on dekoratiivne

TÜ Narva kolledži tudengid külastavad Pärnu kolledžit keeleõppe eesmärgil

Sotsiaalse innovatsiooni konverents "Tärkamine"

Sotsiaalse innovatsiooni konverents "Tärkamine"