Kursusevanemad

Kursusevanem on üliõpilane, kes tegutseb oma kursusel vabatahtlikult kursuse heaolu nimel, esindab kursust seda puudutavates küsimustes ja on huvitatud, et tema kursusekaaslaste Pärnu kolledži õppeperioodi aeg oleks kõrghariduse omandamisele ja kursuse sõbralikule suhtlemisele orienteeritud.

 • Kursusevanem on kursis õppekorraldusega, on abivalmis, hea suhtleja, empaatiavõimeline, korrektne ja avatud.
 • Kursusevanem valitakse kursuse koosolekul kursuse poolt lihthäälte enamusega.
 • Igal kursuse üliõpilasel on õigus kandideerida kursusevanemaks.
 • Kursusevanem võib endale soovi korral valida asetäitja.
 • Kursusevanema volitused algavad kohe peale valituks osutumist ja lõppevad tema eksmatrikuleerimisel või tagasiastumisel, mille järel saab kursus valida uue kursusevanema.

Kursusevanem:

 • on lüli kolledži, üliõpilasesinduse ja oma kursusekaaslaste vahel;
 • teab kelle poole pöörduda, et abi saada;
 • vahendab kursusele vajalikku ja kasulikku informatsiooni;
 • edastab kursusekaaslaste tagasisidet õppe kohta õppejõududele aine toimumise ajal, et õppekvaliteeti tõsta;
 • on sidemete looja ja hoidja Pärnu kolledži ja ka Tartu Ülikooli erinevate kursuste vahel;
 • kaasab kursusekaaslasi üliõpilasesinduse ja kolledži üritustesse, algatab kursust liitvaid ja üliõpilase arengut soodustavaid ettevõtmisi;
 • huvitub TÜ ja Pärnu kolledži arengust tehes koostööd üliõpilasesindusega, soovi korral osaleb õppekava sise- ja välishindamisel, õppekava programminõukogus;
 • märkab ja sõnastab õppetöö käigus tekkinud probleeme ja edastab need lahenduste leidmiseks;
 • osaleb Pärnu kolledži arengukavade disainimisel;
 • osaleb Pärnu kolledžit tutvustavates tegevustes;
 • järgib Pärnu kolledži põhiväärtusi;
 • kasutab suhtlemisel Pärnu kolledži suhtlusliine ja kontakte;
 • edastab kursusele olulist infot ajakohaselt ja muutmata kujul;
 • osaleb igakuisetel kursusevanemate kokkusaamistel;
  • koosolekul on päevakord, mis kinnitatakse nädal enne koosolekut ja mille sisend tuleb kursusevanematelt;
 • annab kursusele ja Pärnu kolledži poolt nimetatud kontaktisikule teada takistustest ülesannete täitmisel ja leiab endale kursuse seest asendaja.

Kursusevanema võimalused:

 • luua sündmusi ja üritusi, mis tudengeid kõnetaks;
 • kursusega traditsiooni luua kolledži sündmuste ja tegevuste osas;
 • siduda paremini õppetasemeid;
 • parendada õppekavade vahelist suhtlust;
 • kasvatada kolledži sotsiaalset kapitali;
 • pakkuda tudengivaatest välja arendusideid kolledžis õppimise ja õpikogemuse toetamiseks;
 • luua parem sidusus tudengite ja vilistlaste vahel;
 • olla arvamusliider;
 • disainida mentaalset ja materiaalset õpikeskkonda;
 • võimalus osaleda vilistlasena vilistlaskogu töös.

PÄRNU KOLLEDŽI KURSUSEVANEMAD

Kursusevanemate juht
Nikkie Päärsoo nikkie.paarsoo@gmail.com

 

Disainmõtlemine ja digiturundus
1. kursus: Lisanna Miiter lisanna.miiter@gmail.com

2. kursus: Margaret Karp margaret.karpp@gmail.com

 

Ettevõtluse ja projektijuhtimine päevaõpe
1. kursus: Gertu Karulas gertukarulas@gmail.com

2. kursus: Joosep Kaust joosep.kaust@gmail.com ja Seth Anderson anderson.seth@mail.ee
3. kursus: Nikkie Päärsoo nikkie.paarsoo@gmail.com

Ettevõtluse ja projektijuhtimine sessioonõpe
1. kursus: Airi Peet airi.peet@mail.ee 

2. kursus: Lisenn Jürissoo lisennjurissoo@gmail.com
3. kursus: Margo Laul margo.laul@mail.ee
4. kursus: Pia Kai Sild piakai.sild@gmail.com

Turismi- ja hotelliettevõtluse päevaõpe
1. kursus: Karl Mooses mooseskarl21@gmail.com

2. kursus: Linda Lepiku llepiku@gmail.com
3. kursus: Aleksandra Timakova aleksandra.timakova@gmail.com, Maria Bobkin mariabobkin@gmail.com

Turismi- ja hotelliettevõtluse sessioonõpe
1. kursus: Deily Merirand deily.rang@gmail.com

2. kursus: Kalev Kukk kalew11@gmail.com
3. kursus: Eliisabeth Viide eliisabeth765@gmail.com  

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse sessioonõpe

1. kursus: Mari-Liis Jäärats mari-liis@ut.ee 
2. kursus: Monika Kangur monika.kangur@verston.ee

3. kursus: Katrin Ojala katrinojala27@gmail.com

Teenuste disain ja juhtimine 
1. kursus: Riine Riitmuru riineriitmuru@gmail.com, Kristel Talimaa kristeltalimaa@gmail.com
2. kursus: Cathy Vivien Vahi cathyvahi1@gmail.com

 

Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon

1. kursus:
2. kursus: Helina Andresen, helina.andresen@gmail.com

 

Persoonibrändipõhine ettevõtlus

1. kursus: Kendra Katrina Könnel kendrakatsinak@gmail.com 

 

Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine

Grete Lepa grete.lepa.est@gmail.com