Skip to main content

Kursusevanemad

Kursusevanem on üliõpilane, kes tegutseb oma kursusel vabatahtlikult kursuse heaolu nimel, esindab kursust seda puudutavates küsimustes ja on huvitatud, et tema kursusekaaslaste Pärnu kolledži õppeperioodi aeg oleks kõrghariduse omandamisele ja kursuse sõbralikule suhtlemisele orienteeritud.

 • Kursusevanem on kursis õppekorraldusega, on abivalmis, hea suhtleja, empaatiavõimeline, korrektne ja avatud.
 • Kursusevanem valitakse kursuse koosolekul kursuse poolt lihthäälte enamusega.
 • Igal kursuse üliõpilasel on õigus kandideerida kursusevanemaks.
 • Kursusevanem võib endale soovi korral valida asetäitja.
 • Kursusevanema volitused algavad kohe peale valituks osutumist ja lõppevad tema eksmatrikuleerimisel või tagasiastumisel, mille järel saab kursus valida uue kursusevanema.

Kursusevanem:

 • on lüli kolledži, üliõpilasesinduse ja oma kursusekaaslaste vahel;
 • teab kelle poole pöörduda, et abi saada;
 • vahendab kursusele vajalikku ja kasulikku informatsiooni;
 • edastab kursusekaaslaste tagasisidet õppe kohta õppejõududele aine toimumise ajal, et õppekvaliteeti tõsta;
 • on sidemete looja ja hoidja Pärnu kolledži ja ka Tartu Ülikooli erinevate kursuste vahel;
 • kaasab kursusekaaslasi üliõpilasesinduse ja kolledži üritustesse, algatab kursust liitvaid ja üliõpilase arengut soodustavaid ettevõtmisi;
 • huvitub TÜ ja Pärnu kolledži arengust tehes koostööd üliõpilasesindusega, soovi korral osaleb õppekava sise- ja välishindamisel, õppekava programminõukogus;
 • märkab ja sõnastab õppetöö käigus tekkinud probleeme ja edastab need lahenduste leidmiseks;
 • osaleb Pärnu kolledži arengukavade disainimisel;
 • osaleb Pärnu kolledžit tutvustavates tegevustes;
 • järgib Pärnu kolledži põhiväärtusi;
 • kasutab suhtlemisel Pärnu kolledži suhtlusliine ja kontakte;
 • edastab kursusele olulist infot ajakohaselt ja muutmata kujul;
 • osaleb igakuisetel kursusevanemate kokkusaamistel;
  • koosolekul on päevakord, mis kinnitatakse nädal enne koosolekut ja mille sisend tuleb kursusevanematelt;
 • annab kursusele ja Pärnu kolledži poolt nimetatud kontaktisikule teada takistustest ülesannete täitmisel ja leiab endale kursuse seest asendaja.

Kursusevanema võimalused:

 • luua sündmusi ja üritusi, mis tudengeid kõnetaks;
 • kursusega traditsiooni luua kolledži sündmuste ja tegevuste osas;
 • siduda paremini õppetasemeid;
 • parendada õppekavade vahelist suhtlust;
 • kasvatada kolledži sotsiaalset kapitali;
 • pakkuda tudengivaatest välja arendusideid kolledžis õppimise ja õpikogemuse toetamiseks;
 • luua parem sidusus tudengite ja vilistlaste vahel;
 • olla arvamusliider;
 • disainida mentaalset ja materiaalset õpikeskkonda;
 • võimalus osaleda vilistlasena vilistlaskogu töös.

PÄRNU KOLLEDŽI KURSUSEVANEMAD

Kursusevanemate juht
Nikkie Päärsoo nikkie.paarsoo@gmail.com

Ettevõtluse ja projektijuhtimine päevaõpe
1. kursus: Nikkie Päärsoo nikkie.paarsoo@gmail.com
2. kursus: Sandra Dancis sandradancis@gmail.com
3. kursus: Genelyn All genelyn96@gmail.com

Ettevõtluse ja projektijuhtimine sessioonõpe
1. kursus: Margo Laul margo.laul@mail.ee
2. kursus: Pia Kai Sild piakai.sild@gmail.com
3. kursus: Eneken Jürgens eneken.kaer@gmail.com

Turismi- ja hotelliettevõtluse päevaõpe
1. kursus: Aleksandra Timakova aleksandra.timakova@gmail.com
2. kursus: Merili Kallas merili.kallas@hotmail.com
3. kursus: Silja Savi silja.savi@gmail.com, Eva Maria Kaevats emkaevats@gmail.com

Turismi- ja hotelliettevõtluse sessioonõpe
1. kursus: Grete Koivistoinen grete.k@hotmail.com, Eliisabeth Viit eliisabeth765@gmail.com  
2. kursus: Katre Karu karukatre07@gmail.com
3. kursus: Joanna Elisabeth Viik joannae.viik@gmail.com

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse sessioonõpe
1. kursus: Katrin Ojala katrinojala27@gmail.com
2. kursus: Eleriin Adason, eleriinadason@gmail.com 
3. kursus: Erika Mitt erikamassaaz@gmail.com

Teenuste disain ja juhtimine 
1. kursus: Liisa Kuus liisakuus@gmail.com
2. kursus: Silver Smeljanski smeljanski@gmail.com