Autor:
Viktor Tund

Esinejad

23. augustil toimuva foorumi "Kõrgkooli koht regioonis" esinejad on Eestis kui ka välisriikidest. Sel päeval käsitletakse foorumi vormis regionaalse kõrgkooli rolli. Programm koosneb erinevate nii Eesti kui rahvusvaheliste kaasuste tutvustamisest ja nendega seotud aruteludest.

Juko-Mart Kõlar
Juko-Mart Kõlar on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor, ettevõtluse ja juhtimise lektor ning loovettevõtluse eestvedaja. Ta annab erinevates ülikoolides ja ettevõtlusprogrammides loenguid ja praktilisi töötubasid äriideede mudeldamise, arendamise ja innovatsiooni ning meeskondade juhtimise teemadel. Juko-Mart Kõlari doktoritöö käsitles digitaliseerimise mõju muusikatööstusele ning ta on ühtlasi kahe muusikavaldkonna iduettevõtte kaasasutaja.
Juko-Mart Kõlar
Dr Zita Rasuolė Gasiūnaitė
Dr Zita Rasuolė Gasiūnaitė on Klaipėda ülikooli Mereuuringute instituudi direktor. Erialavaldkonnad on veeökoloogia, bioloogiline mitmekesisus, ökosüsteemiteenused, sinine biotehnoloogia.
Dr Zita Rasuolė Gasiūnaitė
Iveta Putnina
Iveta Putnina, Vidzeme Rakenduskõrgkooli (ViA) arendusprorektor ja Euroopa Ülikooli E3UDRES2 peakoordinaator. Ivetal on ülikoolis mitu rolli: arendusprorektor, külalisteadur ja rahvusvaheline projektijuht. Tema haridus on koolijuhtimise ja rahvusvaheliste majandussuhete alal, tal on 11-aastane töökogemus ViA rahvusvaheliste suhete ja akadeemilise töö teenindusüksuste juhtimises ning 9-aastane ülikooli juhtkonnas töötamise kogemus. Ivetal on varasem kogemus mitmetes õppekavaarenduse ja uuendustega seotud rahvusvahelistes mobiilsus- ja arendusprojektides, Erasmus Multilateral ühise magistriõppe projekti juht, ViA meeskonna juht Maailmapanga uuringutes Lätis, ViA projektijuht Euroopa Ülikoolis E3UDRES2 (2020 – käimas), EIT HEI Initiative projektis E.I.N.S (2021 – käimas) ja Horizondi projektis Accelerate Future HEI (2023 – käimas).
Iveta Putnina
Raul Eamets
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja kelle olulisemad uurimisvaldkonnad majandusteadlasena on ränne ja rändepoliitika, tööturu tulevikutrendid, noorte töötus, tööturu paindlikkus, haridussüsteemi vastavus tööturule, tööjõu prognoosid, ametialane mobiilsus, tööturu voogude analüüs, tööpuudus siirdemajanduses ja palgalõhe.
Raul Eamets
Uku Varblane
Uuringute juht Arenguseire Keskuses, mis on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu juures. Uku on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe fookusega majanduse modelleerimisele ja riigimajandusele ning on läbimas doktorantuuri, kus tema uurimisteemaks on tootlikkuse ja globaalsete väärtusahelate seosed. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE juhatajana on Ukul enam kui 10-aastane kogemus majanduse valdkonna rakendusuuringute läbiviimisel ja juhtimisel.
Uku Varblane
Garri Raagmaa
Garri Raagmaa on eesti inimgeograaf, Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor. Tema peamised uurimisteemad on institutsionaalsed ja kultuurilised tegurid kohalikus ja regionaalses arengus ja -planeerimises, pikaajaliste tuleviku- ja strateegiliste planeeringute metoodika, stsenaristika, globaliseerumine ja Läänemere piirkonna regionaliseerumine.
Garri Raagmaa
Elizabeth M. Ineson
Elizabeth M. Ineson on Manchester Metropolitan ülikooli külalisteadur. Elizabethi uurimishuvid hõlmavad kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid sotsiaaluuringuid juhtimishariduse, valiku ja arendamise valdkonnas. Ta on ka La Fondation pour la Formation Hôtelière – heategevuslik organisatsioon Kesk- ja Ida-Euroopa külalislahkustööstuse hariduse ja selle andjate toetamiseks – tegevuse keskne teostaja.
Elizabeth M. Ineson
Indrek Reimand
Indrek Reimand on Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor, füüsik ja endine riigiametnik ning on kuulunud mitme teadus- ja arendustegevusega seotud sihtasutuse juhatusse ja nõukokku.
Indrek Reimand
Merit Kindsigo
TalTech Kuressaare kolledži direktor, programmijuht (kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad).
Merit Kindsigo
Ain Hinsberg
Moderaator, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži teadus- ja arendusosakonna projektijuht.
Ain Hinsberg
Gea Kammer
Moderaator, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži arendusjuht, teadus- ja arendusosakonna juhataja.
Gea Kammer
Jukka Väyrynen
Haaga-Helia rakenduskõrgkooli Karjääriteenuste osakonna õppepraktikajuht.
Jukka Väyrynen