Skip to main content

Kuidas kirjutada esseed teenuste disaini ja juhtimise magistriõppesse sisseastumiseks?

Tore, et oled kaalumas magistriõpingute alustamist – õppekavaga saad tutvuda siin:  “Teenuste disain ja juhtimine”. Esseesid ja avaldusi teenusedisaini magistriõppesse astumiseks ootame 29. juunini, 2022. Seega on just paras aeg alustada essee koostamist!

Essee teema valikul ja koostamisel mõtle järgnevale:

 • Elu on näidanud, et kõige parem essee kirjutatakse siis kui analüüsitakse tegevusala mida tuntakse. Eelkõige kaalugi tegevusala või organisatsiooni essee probleemi kontekstina, kus ise praegu töötad või oled töötanud varasemalt. (Kui essee probleem on pigem mõnelt teiselt tegevusalalt, siis räägi erinevate selle tegevusala ja probleemiga kokku puutunud inimestega – püüa just erinevaid vaatenurki kajastada läbi erinevate huvirühmade silmade.)
 • Sellist kriisi nagu hetkel kogeme ei tasuks raisku lasta minna – kasuta seda ära ideede otsingul! COVID-19 on muutmas maailma tundmatuseni: mõjud on ilmsed nii sotsiaalses-, kultuurilises-, majanduslikus- kui looduskeskkonna sfääris – mõtle mis sellest tulenevalt tekitab küsimusi, millised probleemid on esile kerkinud, mis vajaks uurimist ja lahendamist? Kuidas saaksid tulevase teenusedisainerina panustada maailma elamisväärseks kohaks muutmisel? Kes sellest lahendusest enim võidaks (seotud sihtrühmad ja huvigrupid) ja millised lahendused on praegu kasutusel (nö. konkureerivad alternatiivid)?
 • Probleem on peamine – lahendamist vajav probleem koos põhjendusega, et see probleem tõesti olemas on tuleks eriti reljeefselt välja tuua. Probleemi tuleks eelkõige tagajärje kaudu avada – kas midagi on juba halvasti? Või hakkab potentsiaalselt halvasti minema, kui jätkatakse vanaviisi? Millised on faktilised tõendid probleemi esinemise kohta – statistika, uuringud, viited jmt.? Ainult Sinu arvamus, et probleem on olemas ei mõju veenvalt – põhjenda seda arvamust. Kui võimalik, siis too välja probleemi olemus ajalises dünaamikas – kas olukord on muutunud halvemaks/paremaks? Ja miks nii? Probleemi lahenduse kirjeldamise peale ära väga palju kirjatööst kuluta – teenusedisaini metoodika aitab lahendusi välja töötada ning seda Sa ju õppima tuledki.
   
 • Kui loed essee hindamiskriteeriume, siis tegelikult on need sisuliselt magistritöö laiendatud kava struktuuri kordavad (Loe kirjalike tööde juhendist lõputöö laiendatud kava kohta). Jah, soovitus ongi selles, et mõtled esseed kirjutades nagu koostaksid lõputööle laiendatud kava – lisaks põimid sellesse sisse oma CV-st elemente: miks just Sina peaks õppima edasi teenusedisaini? Kuidas see magistrikava võiks mõjutada Sinu tööalast karjääri? Kuidas Sina saaksid populariseerida teenusedisaini metoodikat Eestis/organisatsioonides?
   
 • Kirjutamise stiil – püüa näidata magistritasemele kohaselt nii analüüsimise kui sünteesimise oskust.
   
 • Kirjandus – hea akadeemiline tava ütleb, et kõik võõrad mõtted tuleb viidata, palun tee Sinagi seda. Oskus leida teemakohaseid allikaid jätab Su esseest parema mulje – kui leiad uuringuid ja teadusartikleid on väga hea, samas ära jäta esseed seepärast esitamata, et teaduskirjanduse viiteid ei suutnud leida – see ei  ole essee hindamisel kõige määravam.
 • Pikkus - nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vajalik. Aga mitte üle 4 lk., palun.

Küsi õppekava ja õppimise kohta lisainformatsiooni programmijuhilt:

Gerda Mihhailova
505 3572
gerda.mihhailova@ut.ee
www.parnu.ut.ee/teenusedisain

#ettevõtlus #kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine
Tunnustus kvaliteedimärk

TUNNUSTUS: Ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava praktikasüsteem sai PRÕM tunnustussüsteemi poolt kvaliteedimärgi

Jaga
02.06.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine
Disainmõtlemine ja digiturundus

Kuidas tõusta turunduses tippu?

Jaga
18.05.2022
#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine #ühiskonnale
Harbour-In meeskonda kuuluvad Markus Tõnutare, Marlen Kokla, Nikki Päärsoo, Krista Zõhtsõk ja Sander Sink.

Pärnu kolledži tiim edenes Ajujahil paadiomanikele praktilise ideega

Jaga
13.05.2022