Autor:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Kutseharidusest kõrgharidusse: Pärnumaa Kutsehariduskeskuses lõpetasid majutusettevõtte juhtimise õpilased

22.02.2024 said Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eriala „Majutusettevõtte juhtimine“ 5. taseme lõpetajad oma tunnistused kätte restoranis "Rõõm" toimunud pidulikul aktusel. Sündmuse eripäraks on tiheda koostöö näide Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga, mis võimaldab õppijatel sujuvalt liikuda kutseharidusest kõrgharidusse.

Antud õppekava on loodud koostöös Pärnu kolledžiga, pakkudes õppijatele unikaalset võimalust ühendada praktikad ja mitmed õppeained, mis on ülekantavad VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise) korras kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse erialale. See koostöö on inspireerinud pooli lõpetajaid jätkama oma haridusteed Pärnu kolledžis 2024. aasta kevadsemestril, avardades nii oma akadeemilisi kui ka professionaalseid väljavaateid.

 

Kutsekoolis õppimine andis mulle kindlustunde ja valmistas ette kõrghariduseks. Eriliselt jäi mulle südamesse õppeaine „Uurimistöö alused“, mida andis Pärnu kolledži õppejõud Kandela Õun. See kursus mitte ainult ei laiendanud minu akadeemilist silmaringi, vaid andis ka kindla aluse tulevase lõputöö teema valikuks.

 

Kristi, lõpetaja

Pärnu kolledži panus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppetöösse oli märkimisväärne, tuues õppijateni kõrgkooli tasemel teadmisi ja kogemusi läbi õppejõudude Marit Piirmani, Aime Vilgase ja Anne Roosipõllu. See sünergia kutse- ja kõrghariduse vahel on suur samm hariduslike piiride laiendamisel ja õppimisvõimaluste mitmekesistamisel, pakkudes õppijatele tugevat vundamenti edasisteks akadeemilisteks ja karjäärivõimalusteks.

Loe ka uudist Oluline samm Eesti hariduses: Pärnumaa Kutseharidusekeskus ja TÜ Pärnu kolledž hakkavad õpetama uudse Šveitsi mudeli järgi"

Pärnu kolledži EMCUP 2024 meeskond

EMCUP – tõelise turismitudengi erakordne võimalus

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon

Magistriõppekava „Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“