Autor:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Pärnumaa gümnaasiumid allkirjastasid koostööleppe Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga

22. augustil kell 15.30 allkirjastasid Lihula Gümnaasiumi, Häädemeeste Keskkooli, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi, Sindi Gümnaasiumi, Tõstamaa Keskkooli, Vändra Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži juhid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis koostööleppe. 

Pärnumaa on Eesti suurim maakond. Kaugematest punktidest on maakonna keskusesse Pärnusse rohkem kui 70 kilomeetrit. Ehk on see üks põhjusi, miks kõik Pärnumaa omavalitsused on otsustanud säilitada oma vallas gümnaasiumihariduse võimalikkuse/võimaluse. Kogukonnad, kes toetavad kohalike gümnaasiumide säilitamist tõstavad esile muidugi ka muud positiivset. Väikestel gümnaasiumidel on omad plussid, aga eks ka omad keerulised kohad. Raskem on pakkuda gümnasistidele valikaineid ning ka sotsialiseerumiseks omavanustega on vähem võimalusi.

Häädemeeste Keskkooli, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi, Lihula Gümnaasiumi, Sindi Gümnaasiumi, Tõstamaa Keskkooli ja Vändra Gümnaasiumi juhid on juba mõnda aega arutanud, kuidas teha head koostööd, et neid kitsaskohti vähendada. Esimeseks pääsukeseks on koostöölepe Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga, mille raames saavad nende koolide gümnasistid hakata õppima ühiselt valikaineid Pärnus.

„Varasemad aastad oleme valikainete võtmise võimaluse andnud Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilastele ning algavast aastast soovime anda võimaluse ka teistele gümnaasiumitele,“ lisas Pärnu kolledži projektijuht Kaisa Raadik.

Esimesel aastal saavad gümnasistid õppida Pärnus järgmisi valikaineid: "Majanduse ja ettevõtluse alused", "Isikliku heaolu kujundamine", "Projektijuhtimine", "Turism ja külalisettevõtlus", "Õiguse alused".  Järgmisel õppeaastal saab olema rohkem valikaineid Pärnus, aga plaan on alustada koostööd õpilastele valikainete pakkumisel ka teiste Eesti kõrgkoolidega.

„Antud koostöö aitab õpilasel saada aimu, mis see ülikoolielu ja ülikoolis õppimine on,“ sõnas Lihula Gümnaasiumi direktor Siret Kesküla. Kindlasti on ettevõtmisel ka regionaalne mõõde gümnasistid saavad tuttavaks Pärnu kolledžiga ning seetõttu kaaluvad ehk rohkem seda kooli edasiõppimise võimalusena ja seovad end ka tulevikus Pärnumaaga. 

Koostööd toetab Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Persoonibrändipõhine ettevõtlus

Õpi töö kõrvalt Pärnu kolledžis!

lõpetajad

Kutseharidusest kõrgharidusse: Pärnumaa Kutsehariduskeskuses lõpetasid majutusettevõtte juhtimise õpilased

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Ettevõtlus ja projektijuhtimine – õpi töö kõrvalt!