Foto:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

TUNNUSTUS: Ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava praktikasüsteem sai PRÕM tunnustussüsteemi poolt kvaliteedimärgi

Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava praktikasüsteem sai projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) tunnustussüsteemi poolt praktikaprotsessi kvaliteedimärgiga.

„Hinnati kõiki ettevõtluse ja projektijuhtimise praktikaid: tutvumispraktikat (9 EAP), ettevõtluspraktikat (9 EAP), projektipraktikat (9 EAP), ettevõtlus- ja projektipraktikat (18 EAP), projektipõhine praktikat (3 EAP) ning projektipraktika (6 EAP)“ toob välja Pärnu kolledži praktikakorralduse spetsialist Gözell Haug.

Tugevustena toodi 2022. aasta veebruaris korraldatud praktikamessi „Tõmbejõud“, mis viis kokku praktikakohad ning kolledži üliõpilased. Veel toodi välja koostöö ettevõtjate ning kolledži vahel, kolledži osakondade vahel,  üliõpilaste praktikatest informeerimine ning praktikate ülesehitus, väärtustamist ja vajalikus.

Projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames elluviidava tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust läbi kooli enesehindamise ja välishindamise, tuginedes hindamiskriteeriumidele. Projektis osalemine on koolidele vabatahtlik. Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Lisainformatsioon: Gözell Haug, praktikakorralduse spetsialist, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, gozell.haug@ut.ee

#sisseastumine
Nüüd on õige aeg!

Algas kandideerimine Pärnu kolledži magistriõppesse

#ettevõtlus #koostöö
sapa5

Pärnu kolledž valiti Pärnumaa parimaks piirkondlikuks koostööpartneriks

#ettevõtlus #õppimine
Praktikamess Tõmbejõud 2022

Pärnu kolledži üliõpilastel on võimalik praktikamessil oma CV-sid kuvada