Foto:
Unplash

Valmis käsiraamat turismiteenuste kujundamisest intellektipuuetega inimestele

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on lõppemas rahvusvaheline projekt, mille keskmes oli ligipääsetava külastuse kujundamine intellektipuuetega inimestele.

Kolledži sotsiaaltöö korralduse osakonna juhataja ja projektijuhi Liina Kääre sõnul on projekt kestnud kaks aastat ja selle käigus on valminud e-käsiraamat muuseumitele ning teistele turismivaldkonnas tegelevatele ettevõtetele, kuidas muuta teenused intellektipuuetega inimestele paremini arusaadavamaks ja nauditavamaks. 

Ligipääsetavuse teema on muutumas üha aktuaalsemaks ning sellega tegeletakse järjest enam. Siiski sageli seostatakse ligipääsetavust erivajadustega inimestele rohkem liikumispuudega. Intellektipuudega arvestamist teadvustatakse vähem, mistõttu projektis sellele just tähelepanu pööratigi. 

Ka intellektipuudega inimesele on väga tähtis silmaringi avardamine, uued teadmised ja suhtlemine. Võrreldes teiste inimestega on intellektipuudega inimestel aga keerulisem külastada muuseume ja tarbida turismiteenuseid, sest ta vajab lisaabi ja -tuge nähtu mõistmiseks. Muuseumikülastused on intellektipuudega inimestele olulised, sest aitavad kaasa nende paremale sotsialiseerumisele, võimaldades neil ühtlasi saada vajalikku informatsiooni ja uusi kogemusi.

Liina Käär

TÜ Pärnu kolledž ja Pärnu muuseum korraldasid 28. novembril ligipääsetava turismi infopäeva, kus tutvustati uut e-käsiraamatut ligipääsetavate turismiteenuste loomiseks ning jagati muuseumidele ja teistele huvilistele praktilisi soovitusi, kuidas väikeste parendustega olemasolevaid teenuseid kujundada nii, et kõik sellest võidaksid. 

Lisainfot projekti ja käsiraamatu kohta on võimalik leida projekti kodulehelt.

Käsiraamatu valmimist ja ürituse läbiviimist on toetatud läbi ERASMUS+ projekti “Mindful tourism services for mentally disordered people (MindTour).”

#ühiskonnale
Academia Pernaviensis

Aasta viimane Academia Pernaviensise mõttekoda toimub pidulikumas võtmes

#ühiskonnale
Academia Pernaviensis

Academia Pernaviensise XVIII mõttekoda ja rahvusülikooli 103. aastapäev

#ettevõtlus #rahvusvaheline
TÜ Pärnu kolledž

Üleeuroopalisel hotellimajanduskoolide võistlusel esindab Eestit Pärnu kolledži võistkond