Autor:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Kokkade akadeemia

Kokkade akadeemia koosneb kolmest mikrokraadiprogrammist. Esimene neist, „Toidutehnoloogia ja -disain: kokk kui disainer“ algab 2023. aasta sügisel.
Programmis õpitakse:

 • kasutama sensoorse analüüsi meetodeid toidu organoleptiliste omaduste ja kvaliteedi hindamisel;
 • tundma toidukeemial põhinevaid tehnoloogilisi protsesse ja oskust neid teadmisi rakendada praktilises toote- või teenusedisainis;
 • rakendama omandatud teadmisi toitlustusteenuse arendusprojekti teostamisel.

 

Mikrokraadiprogramm võimaldab toiduvalmistamisele läheneda teaduspõhiselt, mis tuleb kasuks nii restorani menüüde arendamisel ja tipptaseme saavutamisel kui ka võistlustel.

Herkki Ruubel, Eesti Peakokkade Ühenduse liige

Toimumisaeg: 02.10.2023 - 31.12.2023. Õpe toimub kahepäevaste tsüklitena kaks korda kuus. 

Toimumiskoht: Tallinn (Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool) ja Pärnu (TÜ Pärnu kolledž)

Maht: 17 EAP-d (ainepunkte on võimalik üle kanda tasemeõppesse)

Hind: 1870 eurot (võimalik tasuda ka osade kaupa)

Õppejõud: 

 • Anne Roosipõld (PhD) on TÜ Pärnu kolledži turismiteenuste kaasprofessor. Lisaks akadeemilisele karjäärile on tal praktiline töökogemus toitlustusvaldkonnas. Õpikute „Restoraniteenindus“ ja „Toitlustuse alused“ kaasautor. 
 • Marit Piirman (MBA) on TÜ Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor ja TÜ inimgeograafia ja regionaalplaneerimise doktorant. Lisaks pikaajalisele töökogemusele turismisektoris on ta lõpetanud Tallinna Majaka Teeninduskooli, töötanud pagar-kondiitrina ning on õpiku „Küpsetuskunst“ kaasautor. 
 • Tiina Vänt (MA) on Tallinna Ülikooli toiduvalmistamise tehnoloogia õpetaja. Lisaks praktilistele kursustele õpetab ta kodundusalaseid teoreetilisi aineid.
 • Tiina Lõugas (PhD) on Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi toidutehnoloogia osakonna lektor, kes annab selliseid kursusi nagu „Toidukeemia“ ja „Loomse toorme tehnoloogia“.
 • Kristel Vene (PhD) on Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemlektor. Ta on asutanud OÜ Flavodata, kes aitab lahendada toidu ja pakenditega seotud kõrvalmaitsete probleeme. Raamatu „Seiklused lõhnade ja maitsete maailmas“ autor. 
 • Raivo Vokk (PhD) on keemiateadlane ja Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor. Ta on olnud tervisliku koolitoidu programmi juht, Eesti Toiduliidu juhatuse liige ja Eesti Toitumisteaduse Seltsi asepresident. Ta on avaldanud üle 80 teaduspublikatsiooni ja on kahe patentse leiutise autor.
 • Tiina Tamm (MA) on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži hotellimajanduse nooremlektor. Tema loetavate õppeainete hulka kuulub „Toiduturism“ ja „Teenuste disain“. Tal on suurt kogemus turismi- ja teenindusettevõtjate koolitamisel. 

Sihtrühm: peakokad, kokad, toitlustusjuhid ja inimesed, kes soovivad alustada tegevust toitlustusvaldkonnas. 

Sisu: õppes on omavahel ühendatud teooria, praktiline tegevus, arutelud ja juhtumid kokkade tööst. Õppeained toetavad õppija professionaalset arengut. Õpingute jooksul läbitakse sellised teemad nagu toidu sensoorne analüüs ja meetodid, toiduainekeemia olemus, disainmõtlemine ning teenusedisaini protsess.
Praktilises osas rakendatakse katsemeetodeid õppijate sensoorsete võimete väljaselgitamiseks ning arendamiseks, kasutatakse toidukeemiat praktilises toiduvalmistamises ja koostatakse tervikliku toitlustusprotsessi arendusprojekt.

Mikrokraadiprogrammi soovitavad Eesti Peakokkade Ühenduse liikmed, peakokad Rudolf Visnapuu, Rene Uusmees ja Herkki Ruubel.

Mikrokraadiprogramm koosneb kolmest tasemeõppe ainest.

 • Toidu sensoorne analüüs (Tallinna Tehnikaülikool)
 • Toidukeemia avaldumine praktikas (Tallinna Ülikool)
 • Toitlustusteenuste disain ja arendus (TÜ Pärnu kolledž)

Nõuded lõpetamiseks: olemasoleva toitlustusteenuse või -toote parendus või uue toitlustusteenuse või -toote kontseptsioon, mis esitatakse lisaks praktilisele tööle ka kirjaliku tööna.

Registreerumine: kuni 28.09.2023 e-postil kristel.teearu@ut.ee

 

Juhtide arenguprogramm

Täienda oma juhtimisoskusi: TÜ Pärnu kolledži uus "Juhtide arenguprogramm" alustab juba veebruaris

Hääle kasutamine avalikel esinemistel- koolitus

Võimalus lihvida oma avaliku esinemise oskusi!

Pärnu kolledži väärikate ülikool

Väärikate ülikoolil algas viieteistkümnes õppeaasta