12. oktoobril toimuvad Pärnu kolledžis tasuta karjäärikoolitused ja nõustamised.

Tartu Ülikooli Karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talitus viib 12. oktoobril kolledžis läbi karjäärikoolitused ja nõustamised.

Koolitus on kõigile tasuta ja annab võimaluse täiendada oma CV-d ja analüüsida oma iseloomu jooni ning seoseid karjääriga.

11.00-12.30 CV koostamine (aud 255)
Piret Tatunts
Koolituse eesmärk on õpetada osalejale oma CV koostamist.

Koolituse teemad:
- CV põhitüübid,
- CV sisu,
- CV vormistamine,
- näited erinevatest CV-dest.

13.00-14.30 Minu iseloom ja karjäär (aud 255)
Kristel Lään
Koolituse eesmärk on analüüsida oma iseloomujooni ja seoseid karjääriga.

Koolituse teemad:
- iseloomujoonte analüüs,
- töö iseloomu analüüs,
- iseloomu ja karjääri seosed.

11.00-12.30 Stress – koletis või kogemus? (aud 254)
Karita Kibuspuu
Koolituse eesmärk on anda ülevaade stressist ning tutvustada erinevaid stressiga toimetulemise mehhanisme.

Koolituse teemad:
- Mis on stress?
- Kuidas stress väljendub
- Erinevad toimetulekumehhanismid
- Eneseanalüüs ja isikliku toimetulekuplaani koostamine

Karjäärinõustamised:
Kristel Lään (aud 113)
11.00-11.45
12.00-12.45

Piret Tatunts (aud 203)
13.00-13.45
14.00-14.45

Psühholoogiline nõustamine:
Karita Kibuspuu (aud 201 )
13.00-13.45
14.00-14.45

Registreerimine - anni@pc.ut.ee, 445 0537 või õppeosakonnas kab 117