Autor:
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Edenda oma juhtimispädevust juhtide arenguprogrammis

Esmakordselt Tartu Ülikooli, Pärnumaa Arenduskeskuse ning Pärnumaa personali- ning ettevõtete juhtide koostööna käivitub 22.02.2023 - 18.05.2023 juhtide arenguprogramm, mis keskendub juhtimisalaste pädevuste tõstmisele. 

Koolitus arvestab muutuva ühiskonna ja majanduskeskkonna väljakutseid ning aitab juhtidel täita enesekindlamalt oma tänast rolli, luues eeldused kaasaegse juhtimisstiili kujundamiseks või järgmisele juhtimistasandile tõusmiseks.

Miks koolitusel osaleda?

Hea juhtimisoskus tagab selle, et organisatsioon saavutab oma eesmärgid ja suudab toime tulla kiiresti muutuvas maailmas, luues ühtlasi inspireeriva töökeskkonna. Juhtide arenguprogramm annab sulle uusi teadmisi võtmeteemade kohta, mis juhi arsenali kuuluvad: meeskonna eestvedamine ja innustamine, strateegiline kommunikatsioon ja kriisijuhtimine, finantsjuhtimine, aga ka vaimse tervise hoidmine. Koolitajateks on oma ala tippeksperdid nii Tartu Ülikoolist kui mujalt.

Koolituse läbides:

 • Tead, mis on sinu kui juhi mõju ja kuidas erinevates juhtimisrollides seda suurendada.
 • Valdad võtteid, kuidas meeskond eesmärgipärasemalt tööle panna ning tööd disainida selliselt, et suureneks töötaja motivatsioon seda teha.
 • Mõistad finantsjuhi mõtteviisi ja suudad hinnata äriliste otsuste finantsilist jätkusuutlikkust.
 • Oled teadvustanud oma kalduvust teha mitteratsionaalseid otsuseid ning tead nende põhjuseid, tüüpe, eeliseid ja puuduseid.
 • Teadvustad vaimse tervise olulisust töö kontekstis ja juhi võimalusi selle hoidmisel.
 • Tead, kuidas välja töötada kommunikatsioonistrateegiat ning tunned kommunikatsiooni riskianalüüsi ja kriisikommunikatsiooni aluseid.
 • Oskad teadlikumalt kasutada tõhusaid suhtlemisviise nii koostöö- kui konfliktiolukordades.
 • Oled püstitanud endale juhtimisalase arengueesmärgi, arenguplaani ning viinud selle ellu.

Koolitajad

 • Tõnu Lehtsaar – TÜ töötajate nõustaja-kaplan, religiooni- ja suhtlemispsühholoog
 • Maaja Vadi - juhtimise professor, TÜ majandusteaduskond
 • Ilona Leib - PR Partner juhataja, strateegiline konsultant
 • Krista Jaakson - juhtimise kaasprofessor, TÜ majandusteaduskond
 • Virgo Süsi - strateegilise juhtimise ja finantsjuhtimise külalislektor, TÜ majandusteaduskond
 • Kariina Laas - kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor, TÜ psühholoogia instituut
 • Kristjan Pulk - juhtimise nooremteadur, TÜ majandusteaduskond

Programmi hind osalejale: 624€* (sh. käibemaks)

* Koolitusprogrammi maksumus on 780 eurot + käibemaks, millest: 520 eurot + käibemaks tasub osaleja, 260 eurot + käibemaks kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" Pärnumaa PATEE programm 2020-2023 ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Registreerumise tähtaeg: 15.02.2023

 

Lisainfo ja registreerimine

 

 

Image
PEK
Uus mikrokraad

Mis asi on mikrokraadiprogramm?

mikrokraadiprogramm

VIDEO: Mikrokraadiprogramm, mis õpetab, kuidas saada sihtkohta külalisi ka madalhooajal

kinnisvara- ja üüriinvesteeringud

Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud