Autor:
Pixabay

Koolitus ”EL projektide planeerimine ja projektijuhtimine”

29.09–08.12.2023 toimub TÜ Pärnu kolledžis koolitus ”EL projektide planeerimine ja projektijuhtimine”. Koolitus on suunatud Pärnumaa ja Pärnu linna avaliku ja vabasektori projektijuhtidele ning ametnikele eesmärgiga süvendada teadmisi Euroopa Liidu toetusprogrammidest, taotlusprotsessidest ja rahvusvaheliste projektide planeerimisest ja juhtimisest.

Ajakava

1. päev 29.09.23 (reede), kell 9.30–13.45, koolitaja Annemai Mägi

Teemad: Sissejuhatus. EL poliitikad ja nende rakendamise võimalused projektidena. Rahvusvahelised koostööprogrammid, EL koostööprogrammid (trans-European projects), struktuurifondide projektid jne. EL rahastamisprogrammide alusdokumendid. Projektijuhtimise ja planeerimise alused. Projektitsükli ja loogilise maatriksi metoodika.

2. päev 13.10.23 (reede), kell 9.30–13.45, koolitaja Annemai Mägi

Teemad: Projekti eesmärkide sõnastamine. Projekti oodatud tulemuste kirjeldamine, indikaatorite planeerimine (sidusus EL ja riiklike strateegiatega ning rahastamisprogrammi alusdokumentidega). Projekti (oodatud) mõju kirjeldamine.

3. päev 20.10.23 (reede), kell 9.30–13.45, koolitaja Annemai Mägi

Teemad: Projekti tegevuste planeerimine ja tegevuskava koostamine. Tegevus- ja ajakava tähtsus projektijuhtimises. Aja planeerimine projektijuhtimises. Gantt ajakava.

Riskid projektijuhtimises, riskide kirjeldamine taotluses. Teavitus ja kommunikatsioon projektides, EL teavitusreeglid. Projekti tulemuste jätkusuutlikkus.

4. päev 10.11.23 (reede), kell 9.30–13.45, koolitaja Annemai Mägi

Teemad: Projekti eelarve koostamine. Hinnapakkumiste küsimine ja vajadusel hangete läbiviimine. Lühidalt riigihangete seadusest. Projekti finantsjuhtimine ja aruandlus - millega peab arvestama projekti planeerimisel ja eelarve koostamisel? Seosed eesmärkide, tulemuste, tegevuste, indikaatorite ja eelarve vahel - loogiline raammaatriks praktikas.

5. päev 24.11.23 (reede), kell 9.30–13.45, koolitaja Kirke Maar

Teemad: Projektide elluviimise ja meeskonnatöö põhialused. Inimeste juhtimise oskuse tähtsus projektide planeerimisel ja elluviimisel. Rahvusvaheliste projektide eripärad.

6. päev 8.12.23 (reede), kell 9.30–13.45, koolitaja Annemai Mägi

Lõputööde esitlused ja viktoriin.

Koolitajad

  • Annemai Mägi (InterAct Projektid & Koolitus OÜ, konsultant/ Eesti Disainikeskus, uuringute juht)
  • Kirke Maar (Tallinna Tehnikaülikooli Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE juht)

 

Ülimalt põhjalik koolitus, kus on selgelt eristatud projekti taotluse erinevad etapid ja nende põhjalik selgitus – kuhu, mida, miks ja kuidas kirjutada.

2022.a koolitusel osalenu tagasiside

Registreerimine ja lisainfo

Täpsem teave ja registreerimine Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (palun märkige oma töökoht ja amet). Registreerimine on avatud kuni 25. septembrini (k.a).

Koolituse lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli digitaalne tunnistus.

Hind: 100 € (sisaldab käibemaksu). 

Koolitust korraldab Tartu Ülikooli Pärnu kolledž koostöös Pärnumaa Omavalitsuse Liidu ja Pärnu linnaga. Koolitust kaasrahastavad Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu linn.

 

Hääle kasutamine

Koolitus "Hääle kasutamine avalikel esinemistel"

Pärnu kolledži väärikate ülikool

Väärikate ülikoolil algas viieteistkümnes õppeaasta

Kokkade akadeemia

VIIMASED VABAD KOHAD - Mikrokraadiprogramm "Toidutehnoloogia ja disain: kokk kui disainer"