Teadustöö Pärnu kolledžis

Pärnu kolledži rakendusteaduslik tegevus hõlmab turismi, sotsiaaltöö, ettevõtluse ja teenuste disaini valdkondi. Uute teadussuundadena on lisandunud mereökosüsteemide seisundi hindamine ja ökosüsteemipõhine majandamine, ressursside juhtimine ja teenustemajandus. Kolledžis tegutsev uurimiskeskus vahendab kõiki kompetentse ja korraldab uuringuid, nõustamist, koolitusi, konverentside korraldamist nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Pärnu kolledži uurimiskeskus

Teostatud uuringud

Teadustööd ja publikatsioonid

Rahvusvaheline koostöö

Kolledži edu üheks aluseks on rahvusvaheline teadus- ja arendustegevus, rahvusvahelisus on sisse kirjutatud nii kolledži visiooni kui missiooni. Seda edu aga ei mõõdeta ainult kolledži enda tegevusega, vaid ka Pärnu(maa) kaasatusega rahvusvahelisse arengukoostöösse ja ettevõtlusse. Kolledži rahvusvahelise koostöö eesmärgiks on laiendada oma kontaktvõrgustikku ja teadmusgeograafiat, et olla eelkõige Läänemere regioonis oma valdkondades arvestatav tegija, kes mõne kitsama teema raames kannaks ka regiooniliidri rolli.

Loe lähemalt

Konverentsid

#teadus #uudis
11. veebruaril tähistatake päeva "Naised teaduses". Selle puhul toob ka Pärnu kolledž esile enda naisteadlasi.
08.02.2023
#teadus #uudis
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Eesti mereinstituudi teadlased uurisid Läänemeres laialt levinud võõrliikide mõju inimese poolt tarbitavatele loodushüvedele.
25.11.2022
#koostöö #rahvusvaheline #teadus #uudis
Projekti Skills4CMT raames viidi läbi rannikuturismi valdkonna uuring viies Euroopa riigis, millel on külma vee äärsed rannikualad.
17.05.2022
#ettevõtlus #kooliõpilasele #sisseastumine #teadus #uudis
09.12.2021