Skip to main content

Teadustöö Pärnu kolledžis

Pärnu kolledži rakendusteaduslik tegevus hõlmab turismi, sotsiaaltöö, ettevõtluse ja teenuste disaini valdkondi. Uute teadussuundadena on lisandumas mereökoloogia, ressursside juhtimine ja teenustemajandus. Kolledžis tegutsev uurimiskeskus vahendab kõiki kompetentse ja korraldab uuringuid, nõustamist, koolitusi, konverentside korraldamist nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Pärnu kolledži uurimiskeskus

Teostatud uuringud

Teadustööd ja publikatsioonid

Rahvusvaheline koostöö

Kolledži edu üheks aluseks on rahvusvaheline teadus- ja arendustegevus, rahvusvahelisus on sisse kirjutatud nii kolledži visiooni kui missiooni. Seda edu aga ei mõõdeta ainult kolledži enda tegevusega, vaid ka Pärnu(maa) kaasatusega rahvusvahelisse arengukoostöösse ja ettevõtlusse. Kolledži rahvusvahelise koostöö eesmärgiks on laiendada oma kontaktvõrgustikku ja teadmusgeograafiat, et olla eelkõige Läänemere regioonis oma valdkondades arvestatav tegija, kes mõne kitsama teema raames kannaks ka regiooniliidri rolli.

Loe lähemalt

Konverentsid

#koostöö #rahvusvaheline #teadus #uudis
Projekti Skills4CMT raames viidi läbi rannikuturismi valdkonna uuring viies Euroopa riigis, millel on külma vee äärsed rannikualad. Uuringuga selgitati välja millistest teadmistest ja oskustest tunne…
Jaga
17.05.2022
#ettevõtlus #kooliõpilasele #sisseastumine #teadus #uudis
Erineval moel, sõnastuses ja tasemel annab äri- ja ettevõtlusmaailm pidevalt märku, et erinevatest haridustasemest tööjõuturule väljujatel on puudu rakenduslikest oskustest, mida töös ja äris vaja, k…
Jaga
09.12.2021
#teadus #uudis
Eesti majanduses on välisturismi osakaal väga suur ja ilma välisturismi taastumiseta ei ole võimalik majanduse täielik taastumine, mida me ootame oma prognoosis alles järgmisel aastal."  (R…
Jaga
09.12.2021
#teadus # #uudis
13.–14. oktoobril toimus virtuaalselt Regionaaluuringute Assotsiatsiooni Põhjamaade sektsiooni konverents „COVID-19-järgne jätkusuutlik areng ja regioonide restruktureerumine Läänemere piir…
Jaga
09.12.2021